Komora svěřenských poradců
a správců České republiky

Jsme největší samoregulační profesní organizace zřízená za účelem zajištění svěřenské profese a podpory důvěry institutu svěřenského fondu v České republice.

Poradenství

Poradenství
k životním situacím

 • Posmrtná úprava
  majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava
  vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti
  vlastnictví
 • Kvalifikovaná
  správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie
Zakládání

Zakládání
svěřenských fondů

 • Posouzení záměru
  a účelu fondu
 • Vypracování zprávy
  o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury
  a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy
  o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou
Správa

Správa
svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou
  podstatu fondu
 • Plnění informačních
  povinností
 • Vedení záznamů
  a účetnictví
 • Uvolňování majetku
  z fondu
 • Plnění daňových povinností
Ostatní

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

Jsme členy:

mapped by FOSS